Hoedt u voor de gelovigen.

Maar is het geloof niet de bron van alle kwaadheid gebleken? Is de godsdienst niet de oorzaak van de meest gewelddadige bladzijden in onze geschiedenis? Kruistochten, beeldenstorm, godsdienstoorlogen, Jihad: in naam van een bepaald geloof werden en worden dood en verderf gezaaid. Dat is ontegenzeggelijk waar. Zodra een geloof de enige waarheid bezit, gaat het mis. Dan stollen bepaalde ideeen tot bunkers, waarin men zich verschanst en vermeende vijanden aanvalt. Hoedt je voor deze gelovigen! Geloof is iets heel anders dan de waarheid in pacht menen te hebben. De Katholieke traditie kent deze prachtige gebeden: de akte van berouw, de akte van hoop en de akte van liefde bijvoorbeeld. Akte komt van het Latijnse ergere en betekent handelen, tot actie overgaan. Geloof is een aktie, een handelen, een werkwoord. Wat ik zelf DOE om compassie en verbondenheid te tonen, om gelijkheid, broederschap, verzoening, rechtvaardigheid en vrijheid te bevorderen, om naar waarheid te zoeken en mijn roeping te volgen. DAT IS GELOOF>

Dit verhaal is niet van mijzelf. Ik heb hem overgenomen uit de cathechismus van de compassie.

DSCF0274