Antwoorden

1. Communizeren.
    Commuinileren.
2. Hard.
3. Harmoniet.
4. Lieven.
5. Loven.
6. Kerk, Kapitaal en Kinderen.
In de hele geschiedenis door zie je dat wanneer geloof in een kerk moet passen, er meningsverschillen ontstaan. Daardoor werd en wordt er veel ruzie gemaakt, met name over wat er onder geloof verstaan wordt, wat koude harten en hete hoofden tot gevolg heeft. Daarbij gaan de handjes wapperen en treedt er verwarring op. Dit haalt ook gezinnen uit elkaar.
Ook wordt er vaak verschillend over de opvoeding van het kind gedacht door de opvoeders. Daardoor raakt het kind in de war en wordt de onderlinge liefdesband verstoord.
Wanneer er teveel of te weinig geld aanwezig is in de gezinnen, organisaties of waar dan ook, er wordt over het hoe uitgeven veelal verschillend gedacht. En zo ontstaat er al snel tweedracht, wat de sfeer niet ten goede komt.
7. Hinderen. Ouders/opvoeders denken, voelen soms dat kinderen de ontwikkeling van de ouders in de weg staan. daardoor bepalen zij wat goed is voor hun kinderen, wat uiteindelijk de ontwikkeling van het kind in de weg staat. Zo wordt het door de kinderen gevoeld. Wie hindert wie?
8. Zwaar. Je voelt je belast, omdat je in je gevoel twijfelt en er ook nog eens niet over mag praten met een ander. Dubbele last = zwaar.
9. Omvatten. Je omhelst de ander, zonder haar te kunnen vatten. gewoon omdat zij is, zoals zij is.
10. Miscommunicatie.
11. Op waarde schatten, zoals jijzelf betekenis geeft aan wat je nastreeft. Deren staat voor schade doen, kwetsen, benadelen.
12. Heel eenvoudig. Er bestaan geen twee exact dezelfde dingen, noch dezelfde schepselen op aarde. daarom is alles en iedereen anders. (ook wel uniek genoemd).
13. Waar geen wil is, is (er) geen weg.
14. …heen.
15. Verbinding vanuit de Liefde van onze Schepper en schepping. Ontbonden van de gebondenheid die wij willen opleggen.
16. Wij hebben gemeen dat wij allemaal geheel uniek geschapen zijn en daarom zouden we een plaats mogen hebben in (w)elke gemeenschap dan ook. Juist het uniek zijn maakt de gemeenschap zo waardevol en leerzaam. Maar wij maken onze gemeenschap ontoegankelijk voor hen die niet voldoen aan de maatstaven die wij zelf bedenken.
17. Laf.
18. Voor waar (aan) nemen.
19. Wat je zegt, moet waar en achtens waardig zijn.
20. Theo sprak de waarheid.
21. Ge denken = speciaal aan iets of iemand denken .
      Be denken = synoniem aan….
      Over denken = eerst overwegen wat je wilt, voor je een beslissing neemt.
      Ver denken = denken dat iemand iets kwaads heeft gedaan.
      Mee denken = participeren met de gedachten van je participant.
     Voor denken = bewust vooruit denken, vanuit je kracht van je denkvermogen.
     Na denken = achteraf bedenken wat je deed of zei.
    Her denken = eren/vieren van een gebeurtenis uit je verleden.
    Aan denken = iets wat je herinnert aan een ander.
22. Er ontstaat (een) ZWEER.