Autobiografie over mijn jeugdervaringen

Een “reis” van kindervaringen over mis communiceren in de jaren 60,70 en 80.

Gebaseerd op werkelijkheid.

Geschreven in 2014-2015.

Ik sta stil bij communicatie tijdens een aantal ontmoetingen in dit dorp. Ik spreek hoofdzakelijk over één gezin. Ik vertel hierover. Een meisje uit dat gezin, waarover ik schrijf, “speelt” de hoofdrol.

Het 9de gebod: “ U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, De spreuken van Salomo, Psalm 19 (Berijmd) van David en enkele citaten van Paul Watzlawick” zijn mijn favorieten, die de rode draad vormen m.b.t. communiceren.
Een hele mooie tekst, die mij in het bijzonder aanspreekt is deze:”Haast je om te luisteren, wees traag in het spreken, zeer traag ook in het boos worden”. Zeg niet alles wat je weet, voelt en/of denkt, maar WEET alles wat je zegt, voelt en denkt. En hoe je het doorgeeft.
Met het kinderlijke gebedje:” Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, opdat ik niet te enige tijd iemand pijn doe met mijn woorden, die mij ontglippen”.

Miscommunicatie en stigmatisering zijn woorden die de aanleiding zijn tot het schrijven van mijn vertelsels.


Geschreven door: Miss Communicatie.

 

 

 

 

Voorwoord

Inleiding
Illustratie
Voorgeschiedenis

Alvast-een-stukje-meelezen
Vervolg
Ander