Communiceren in de dagelijkse levenswandel

Geschreven door: Miss Communicatie

Communiceren:

Is luisteren, zonder oordeel, zonder voordeel. Dat je elkaar vaak niet begrijpt, is me wel duidelijk geworden. Dat kan eigenlijk ook niet ten volle. Elk mens is zo uniek, dat er altijd wel een onderdeeltje is waar de ander niets van begrijpt. En daar hebben we het veelal over. Ook brengen we ons eigen referentiekader mee. Daardoor is het nodig en nuttig om te checken of je elkaar begrijpt.
Denk aan schoenen, twee mensen hebben dezelfde maat, ze kopen dezelfde schoenen. Als ze ze een tijdje gedragen hebben, zijn ze niet meer hetzelfde en passen de schoenen van de ander jou niet meer, ook al kocht je dezelfde. Na het dragen krijgen de schoenen hun eigen pasvorm en kun je elkaars schoenen niet meer aan zonder dat het wrikt. En dat voel je. En daar praten we over.

Inleiding:

In dit deel wil ik aan de hand van allerlei dagelijkse voorbeelden laten zien hoe communiceren kan gaan. Zowel opbouwend, als afbrekend en hoe we omgaan met de mogelijkheden van communicatie en wat dat teweeg kan brengen. Ik citeer sommige stukken. Andere dingen vertel ik terug in mijn eigen woorden. Hoe ik het ervoer/voelde. En ook hoe degene met wie ik communiceerde, het ervoer of beleefde. (Aan, in en door)voelen is een belangrijk aspect in het interpreteren van communicatie. Gevoelens die niet gecheckt kunnen/mogen worden, kunnen een eigen leven gaan leiden. Helaas is de bereidheid om verduidelijking te verschaffen lang niet altijd aanwezig. In mijn beleving lijkt het dat de meeste mensen vrijwel direct reageren als ze hun eigenbelang in het nauw voelen komen. Wanneer het om andermans belang gaat, wordt er vaak niet, of heel laat en ook nog vaak laatdunkend gereageerd.

Het gaat ook in dit schrijven niet over, noch om personen, maar om wat communiceren met mij doet/deed. Dit schrijf ik op, omdat misschien vele anderen geneigd zijn de moed op te geven om te blijven communiceren. Dat hoeft echter niet, want communiceren is een machtig en prachtig middel om je duidelijk/verstaanbaar te maken. En ik ga en ging er vanuit dat je alles mag vragen om wijsheid te bekomen. Dat is een functie van communicatie. Dat is ons gegeven. Daarom hoeven we het ons door niets en niemand af te laten pakken.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk-1

Mail

Vragen

Meedelen

Bevriend

Beloven

Het-mag-(niet)

Professioneel

Ongevraagd

Verwarrend

Belangstelling
Hulp

Oprecht

Waarde

Interessant

Wie-het-weet-mag-het-zeggen

Verrassend

Zo-kan-het-ook

Dankwoord
Wordt-vervolgd