CommuniZeren en CommuniLeren

CommuniZeren = communicatie die als pijnlijk binnenkomt. Dit is wat heel vaak gebeurt in onze samenleving.
En communiLeren is helende communicatie, waar je positief mee kunt ontwikkelen/van leren kunt.

Communiceren is heel eenvoudig je verstaanbaar maken. Daar kan alles in en aan je lichaam aan meewerken. Het grote misverstand is dat degene aan wie je je probeert verstaanbaar te maken, je niet verstaat, omdat hij/zij totaal anders kijkt, voelt en/of denkt. Deze reageert dan met zijn eigen waardering te laten zien wat heel pijnlijk kan zijn voor degene die iets duidelijk probeerde te maken. En meteen ontstaat er kortsluiting in de communicatie. Degene die iets vertelde voelt zich niet begrepen en bij degene die reageerde voelt het alsof hij gelijk heeft. Zo begint de pijn. De inzet van communiceren  beoogt vooral het vormen van een ‘relatie’ tussen zender en ontvanger.

Maar al te vaak gebeurt het dat opvoeders jouw reageren als anders bestempelen. Als kind willen we ergens (gezin, omgeving, klas, enzovoorts) bij horen, daarom passen we ons aan. Dan aan vader, dan weer aan moeder, zus, broer … Maar gelukkig kunnen we niet hetzelfde zijn, want iedereen is en reageert anders. Opvoeders zouden het niet anders moeten noemen, maar gelijkwaardig moeten benaderen. Gewoon omdat we allemaal anders zijn. En dus ook anders ontwikkelen…

Communiceren/communiZeren

Het verbaasde mij enigszins dat ik hoorde in mijn lessen gedragswetenschappen dat wij van nature voor 96% negatief communiceren. En dat wij maar 4% echt horen van wat er gezegd wordt. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat het dan ook niet zo vreemd is dat er veel gecommuniZeerd wordt.

Communiceren is alles wat wij spreken en/of uitdrukken met ons lichaam/woorden/beelden.

We kunnen niet-niet communiceren. We communiceren dan ook dagelijks en veel. Alles is communicatie. In de praktijk van het leven wordt er veel mis-gecommuniceerd. Dan spreek ik niet van communiceren, maar van communiZeren. Dit maakt het leven moeilijk en levert (veel) pijn op. Gezondheid heeft dan ook rechtstreeks te maken met (juist) communiceren. En werkt ook helend wanneer je miscommunicatie ervaren hebt. Communiceren betekent letterlijk in verbinding zijn. De spelling van communiceren is mededeling, kennisgeving. Commu….nicatief =mededeelzaam, praatachtig. Commu…niceren = mededelen. Communie = gemeenschap. CommuniZeren = pijn (uit)delen.

Soorten-communicatie

We hebben horizontale en verticale communicatie. Denk hierbij aan een kruis. Horizontaal communiceren gebeurt het meest. Dit is als het ware de normale, gebruikelijke communicatie. Het vindt plaats tussen mensen. Het is doelgericht, omdat je iets wilt bereiken. Deze communicatie is in het belang van jezelf. Het levert iets op. In de verticale communicatie ervaar je wat communicatie van binnen met jou doet. Hier wordt ieder woord gehoord en gevoeld. Hier vindt de helende communicatie plaats. Je ervaart je de hoogten en diepten van de gesproken woorden.
We spreken van harmonieuze communicatie wanneer de horizontale en verticale communicatie elkaar kruisen. Dat betekent dat de horizontale communicatie op de juiste manier binnenkomt. Dat je begrijpt en aanvoelt wat er gesproken is en hoe het bedoeld is.

Een belangrijk item (gebedje) voor mezelf luidt:” Zet, Heer een wacht voor mijn lippen en behoedt de deuren van mijn mond. Opdat ik niet te eniger tijd iets laat ontglippen/ontsnappen wat mijn naaste pijn doet”.

Illustratie

Een illustratie die mij aansprak wat er gebeurt bij communiceren:
Een leraar vertelt een verhaal. Vier mensen luisteren naar hem. Alle vier hebben een ander beroep, de één is visser, een ander is arts, nog een ander heeft een belastingkantoor en de vierde is een goede vriend van hem, nog jong en nog geen beroep. Ze zijn allemaal betrouwbaar en hebben hun eigen benadering en interesses.
Als elk van hen opschrijft wat de leraar zegt, is het logisch dat de vier verslagen verschillende details en gebeurtenissen bevatten. We kunnen een volledig beeld krijgen door elk verslag afzonderlijk te lezen en in gedachten te houden dat elke schrijver zijn eigen bedoeling en invalshoek had.
Zo kan ook ieder verschillend mens er uithalen wat voor hem/haar van toepassing is.