Ervaringen

Mijn ervaringen zijn positief te noemen. Er zijn verschillende partijen betrokken bij één cliënt. Familie, instelling, dagbesteding, Bewind voering en soms nog anderen. Het kost de nodige toewijding en inspanning om alle partijen te horen en in dezelfde lijn te houden. Maar als het dan ten goede komt van de cliënt en hij vaart er wel bij, dan voelt het goed om hierbij betrokken te zijn en me te blijven inzetten. In sommige tijden vraagt het veel tijd, maar wanneer alles goed verloopt, ontstaat er vanzelf weer ruimte voor andere bezigheden.

Zo is mijn eerste project geslaagd. Mijn maatje wilde zinvolle dagbesteding. Theater leek erg geschikt voor hem. Hij werd aangenomen, maar moest daarom tevens verhuizen. Naar een geschikte woning gezocht…en gevonden. Begeleid wonen, weekenden terug naar zijn ouderlijk huis en werken in theater. Heb hem nog tijdje gevolgd. omdat zijn woonplaats nu erg ver uit mijn buurt is, heb ik hem overgedragen aan een mentor bij hem in de omgeving.