Juridisch Mentorschap

Ook wel professioneel mentorschap genoemd. (Van belang is dat ik eigen vervoer heb om deel te kunnen nemen aan alle vergaderingen, bezoeken enzovoorts).
Deze vorm van Mentorschap houdt in dat ik belangen behartig van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen (familie, instelling, wijk, bewindvoerder), draag ik zorg voor het welbevinden (op lichamelijk, mentaal, woon/leef- én sociaal gebied) van de cliënt. Gemeten vanuit het perspectief van de cliënt zelf.
Mijn rol is het ondersteunen, bijsturen, adviseren, evalueren én rapporteren van deze genoemde aspecten. En er op toezien dat deze aspecten dynamisch blijven. Hiervoor is het nodig om te weten wanneer ik achter, naast of voor de cliënt mag gaan staan. http://www.mijnharmonie.nl/ervaringen
Daarvoor zijn er regelmatig thema- en mentorbijeenkomsten. Kijk op de website voor informatie: www.mentorschap.nl/overijsselgelderland