Kinderliefde…

Een kind was bij tante op bezoek. Hij mocht een kleurplaat kleuren. Zocht er een van een boerderij uit. “Kijk”, zei hij, “ziet u, ik wil boer worden”. Tante zei “Wat leuk, mijn vader was ook boer”, en liet een paar foto’s zien van waar ze opgegroeid was. Van de boerderij en van de boer. Enthousiast nam hij de beelden in zich op, ging aan tafel zitten kleuren. Een poosje later zei hij:
( hij had intensief zitten kleuren zijn fantasie de vrije joop laten gaan). “Tante, u krijgt dan melk van mij, want ik heb al 57 euro en 3 centen. Hij bedoelde dat hij heel rijk was. Dat wist hij, omdat hij de vorige dag zijn spaargeld naar de bank had gebracht. En hij wilde tante uit zijn rijkdom delen. Tante zei: “Wat vind ik dat lief van je“. “Ja maar”, zei hij, “U moet het wel zelf komen halen met uw nieuwe auto want dan kan ik die zien, want die vind ik zo mooi”. “Dat zal ik doen”, zei tante. Hij glunderde van genot, dat hij haar auto dan kon zien en vroeg:” Gaat u dan ook een stukje met mij rijden?” “Natuurlijk”, zei tante, dat gaan we doen”.

Kinderfantasie is mooi en ik vind het belangrijk om daar  liefdevol in mee te gaan. Dan voelen ze zich gekend/begrepen.Dit komt hun eigenwaardering ten goede

2015-01-12 23.43.08