Ontstaan van Mijn Harmonie

Mijn Harmonie ontwikkeld:IMG_0938

Al jong voelde ik me niet begrepen, (achteraf begreep ik de ander net zo min) daardoor niet geaccepteerd volgens de normen die anderen belangrijk vonden.  Ik deed er alles aan om wel begrepen te worden en aan hun normen- en waarden patroon te voldoen.. Soms lukte dit en dacht ik dat het door mijzelf kwam dat ik me niet gekend voelde. Ik dacht erg veel na. Ik ervoer een heftige gevoelsstrijd. Dit uitte zich in nachtmerries, onverklaarbaar gedrag, Jantje lacht, Jantje huilt. Mijn gedrag werd dan ook vaak bestraft, omdat het niet paste in ons normen- en waarden systeem. Ik werd een echte vechter. En een kei in het overleven. Ik ging mij ontwikkelen. Qua opleidingen kunt u dit lezen in mijn voorstel-verhaal.
Meer over mijn leven kunt u lezen in mijn boek (in wording).

Ontwikkeld
Naar-de-Artsen
Opnames
Pastorale-zorg
Uitzichtloos?
In-Therapie
Mijn-eerste-sessie

Ontdekt
Ontwikkeld
Ik ontwikkelde mijn Harmonie. Schreef mijn verhaal hierover. Besloot hier ook  in/mee te gaan werken.

Workshops te geven.  En er mijn boek over te schrijven.

Je zou kunnen zeggen/verstaan:
Ik maakte van mijn rugzak waar alles inzat wat je maar bedenken kunt, mijn gereedschapskist.
En met mijn gereedschap die heel mooi en waardevol werd, wil ik dienstbaar zijn/werken.
Een ander, waardevolle spreuk die ik leerde in woord en ervaring is dat pijn je/mijn podium is. Healing is in the feeling.

Vervolg
Lees verder in mijn workshops en presentaties.

su_spoiler]