Raadseltjes

1.  Communiceren is wat wij dagelijks met elkaar doen. Het resultaat is vaak…dat je elkaar niet begrijpt. Dan noemen we dit niet communiceren,
maar…Verander één medeklinker en je vindt het antwoord.
En nog een letter en je kunt het leren. Waardoor je weer heelt.

2. In je hart woont je liefde.  Als je één letter wijzigt uit het hart, dan word je….

3. In ons leven is het van belang dat we harmonie ervaren. Voeg één letter toe en je ervaart het niet.

4. Leven zonder  liefde is erg moeilijk. Voeg één letter toe aan leven, dan weet je het antwoord.

5. Verander in leven nog één letter waaruit je laat zien dat je dankbaar bent voor het leven.

6. Er wordt vaak gezegd dat de drie grote K’s in ons leven onze zorgen bepalen. Welke zijn dat? (en hoe kun je dat beknopt uitleggen?)

7. Een bekend gezegde zegt: ” Kinderen zijn …inderen”.

8. Je vertelt iets en zegt dat het waar is, maar je mag het tegen niemand (anders) (door)vertellen. Je luisteraar haar gevoel twijfelt, daarom voelt het…
Zet één letter voor het woord waar.

9. Een individu is uniek, daarom kun je haar nooit in haar geheel “vatten”.  (begrijpen). Zet twee letters voor het woord vatten en je doet haar er een groot plezier mee.

10. Wij missen wel eens ons doel in onze communicatie, in één woord gezegd, noem je dat…

11. Iets/iemand waarderen, betekent …

12. In de wandelgangen wordt vaak over “anders” gesproken. Dit is anders Zij is anders, enz. waarom klopt dit niet?

13. Waar een wil is, is een weg. Zet voor een één letter en je bent van de weg af.

14. Je moet erover praten, wordt er vaak gezegd. Als ze horen wat je zegt en ze vinden het een beetje lastig, dan praten ze erover…

15. Binden, een aantal letters ervoor en je krijgt een nieuw woord die ons bindt aan elkaar, zonder vast te zitten.

16. Wij hebben allemaal één ding gemeen, daarom alleen al kunnen we een gemeenschap vormen. Wat is dat? En lukt dit wel/niet? Waarom?

17. Lef hebben is het tegenovergestelde van…Verander één letter uit het woord lef.

18. Je kunt iets waarnemen. Zet een klein woordje voor waar en voor aannemen en het is prettig om waar genomen te worden.

19. Zo ook het woord waarachtig. Haal het uit elkaar, voeg een paar letters toe aan het laatste deel en kijk of dit het resultaat is van je communiceren.

20. Wat is het tegenovergestelde van Theoloog?

21. Het werkwoord denken heeft veel betekenissen. Door er telkens een paar letters voor te zetten, betekent het net iets anders.  Wij (be)denken veel en verwoorden dit (vaak) ongenuanceerd. Wil je hier over na denken?

22. Pijn doet ZEER. Een letter tussenvoegen wat er gebeurt als je er niets aan doet. 

De antwoorden kun je vinden in de volgende pagina.