Waarom

Mijn visie is dat ieder mens, wie hij/zij ook is, ongeacht zijn/haar situatie er mag zijn, mooi is, omdat hij/zij er is en zich ten volle mag ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden. Natuurlijk mogen (wij als) opvoeders/(bege)leiders liefdevol (bij)sturen naar de maatstaven die zij voorstaan, maar niet afkeuren/(ver)oordelen.
Ik houd rekening met het totale welbevinden van de hele mens. Leg mijn nadruk op zijn/haar eigenheid. 

Mijn DOEL van de workshops is om ondersteuning te bieden wanneer je ervaart dat je niet helemaal in evenwicht bent. Waardoor dat ook is ontstaan. Op een eenvoudige, gemakkelijke en goedkope manier. In een warme, open sfeer.
Om te laten ervaren dat iets van jezelf voor jezelf maken je zelfwaardering kan stimuleren/bijstellen.
Om te voorkomen dat je met negatieve gevoelens blijft zitten en daardoor in een neerwaartse spiraal terechtkomt.
En tenslotte in de psychiatrie terechtkomt…met alle gevolgen van dien.
Schroom niet…Kom gewoon…Kijken…en als je wilt…ook iets doen.
Wat je ook doet, het is goed!…omdat elk mens er MAG ZIJN, ongeacht wat een/de ander er van vindt.

Ik vind het belangrijk in mijn communicatie met mijn cliënt(en) om op enige wijze verbinding = contact te maken/ervaren met mijn cliënten. Zij hebben vaak miscommunicatie ervaren. Er is wel voortdurend gecommuniceerd, maar vaak deed het zeer. Onbedoeld en onbewust wellicht.
Contact maken, hebben, ervaren is horen, zien, maar meest (aan, in)voelen wat de cliënt bedoelt.
Ik maak gebruik van communicatie van allerlei vormen (praten, luisteren, zingen, muziek (instrumenten), iets maken, iets doen, spelen, bewegen, enzovoorts.).  Communiceren doe je omdat je de ander(en) iets duidelijk wilt maken. B.v. wat je als moeilijk ervaart. En je vraagt om een reactie daarop. In het communiceren is het (aan, in-) voelen van de therapeute heel belangrijk. Van wat de ander bedoelt. Zij kan dan (in)spelen op wat ze “hoort” en zo helpen verwoorden wat de cliënte wil vertellen.
Hoe doe je dat? Dit kun je leren/doen op heel veel verschillende manieren (zie hierboven genoemd). In mijn workshop kun je ontdekken welke vormen jij kunt gebruiken om je te uiten en welke jij gemakkelijk vindt.
Ik werk/handel vanuit mijn “heart(fulnes“).

Het gaat niet om kennis, ook niet om kunnen, maar om je eigen welbevinden te vinden en te onderhouden in je eigen bestaan..

HEB JE HET OOK ZO “KOUD
in onze “Hardewereld?
Kom dan binnen in Mijn Harmonie.
en creër, zoek, ontdek en vind je eigen Harmonie.
Maak je warm voor je eigen leven in deze wereld.
Het uiteindelijke doel van mijn leven is het ontwikkelen en zinvol toepassen van mijn talenten, mogelijkheden en vaardigheden.